Ketofit velsignelser ved ketose uten å bare måtte redusere kaloriforbruket. Imidlertid vil du få høyere utfall hvis du bruker Keto Fit langs et ketogent matregime. Ketofit Norge Eksogene ketoner kan også gi deg strøm og redusere alvorlighetsgraden og lengden på keto influensa. To get more info visit here: http://norgekosttilskudd.no/ketofit/